Skip to main content

WAT IS EEN KORTE FILM?

We geven allemaal, bewust of onbewust, een eigen invulling aan het begrip 'korte film'. Ook internationaal is er geen overeenstemming. Zelfs Wikipedia is vaag. Dat is onhandig. Ik probeer meer helderheid te verschaffen met 9 kenmerken en een definitie.

1. Een korte film is in elk geval een voltooid audiovisueel product.

Er is een selectie gemaakt uit het verzamelde materiaal en daarna is er waarschijnlijk gemonteerd om de film een verhaal, vorm, structuur en ritme te geven. Vaak worden geluiden, stemmen, muziek, titels, effecten toegevoegd en gemengd. Het eindproduct is bedoeld om op schermen te vertonen, in zalen en lokalen, op televisie en internet. Een verzameling losse shots in een slimfoon is geen film.

2. De lengte van een korte film is maximaal 20 minuten.

Hoe lang is 'kort'? Over de maximale lengte van de korte film bestaat weinig overeenstemming. Vooral filmfestivals zorgen voor verwarring. Volgens de een duurt een korte film minder dan 10 minuten en volgens de ander valt onder dit begrip alles met een lengte tot een uur. De beste afspraak lijkt mij maximaal 20 minuten voor een korte film. Een middellange film duurt tussen de 20 en 60 minuten. Een lange film is langer dan een uur.

3. De korte film vertelt een bijzonder verhaal.

De term film wordt al een eeuw lang gebruikt voor zowel het lichtgevoelige materiaal waarop het beeld wordt vastgelegd (de drager) als het audiovisuele verhaal dat wordt verteld. Film als drager waarop beelden worden vastgelegd, is vrijwel verdwenen. Dat geldt ook voor de opvolger, de videoband. De geheugenkaart is de favoriete drager van dit moment. Het gevolg is dat het woord 'film' bijna alleen nog in de betekenis van filmverhaal wordt gebruikt. Het doel is een fascinerende film. De korte film mag niet saai zijn. Een saaie film is een mislukte film.

4. De korte film eert de cinematografie.

Beeld en geluid werken nauw samen. Het een kan niet zonder het ander. De toeschouwer wordt verrast en verleid door wat er te zien en te horen is. De filmtaal biedt een enorme rijkdom aan audiovisuele bouwstenen. De filmmaker combineert wat er voor en met de camera gebeurt tot een aantrekkelijke film die prikkelt met vorm en inhoud en toont wat het publiek nog niet eerder zag. De filmmaker moet de aandacht tot het einde vasthouden.

5. Korte films moeten een sterke focus hebben.

Het onderwerp, de kwestie en het verhaal zijn in de korte film opzettelijk klein gehouden en scherp afgebakend. Er is geen tijd voor een lange inleiding of onnodige uitweidingen. Het publiek kijkt online vooral naar films korter dan 5 minuten. Er wordt snel gezapt. Korte films onderscheiden zich door beperking. In enkele minuten moet de essentie bereikt worden. De filmmaker moet deze beperking in zijn voordeel gebruiken en helder, krachtig, snel en creatief vertellen.

6. Verreweg de meeste korte films worden op internet bekeken.

Met de komst van breedband internet is de korte film in korte tijd veel belangrijker geworden. De mogelijkheid om video op te nemen met een smartphone zorgde voor een sterke stijging van het aanbod. Een nieuwe impuls was de komst van het mobiele breedband netwerk, zodat de maker onderweg kan uploaden en het publiek overal films kan bekijken.

7. Overvloed en verscheidenheid zijn kenmerkend voor de korte film.

Het begrip korte film is een vergaarbak. Of anders gezegd: het is een paraplubegrip. Er bestaat een wirwar van soorten, categorieën en genres; van natuur tot muziek, van documentaire tot sciencefiction. Een korte film kan een registratie zijn van de werkelijkheid, maar ook fictie, kunst of experiment. Het kan gaan om een dure promotiefilm van een internationaal bedrijf, maar ook om een observatiefilm van een opmerkelijke gebeurtenis.

8. Een korte film geeft ruimte aan de emoties.

Intense emoties vergroten de zeggingskracht van de film. Opwinding, verdriet, eenzaamheid, angst, verbijstering, ontroering. Er is een breed scala aan gevoelens en karaktereigenschappen waaruit de filmmaker kan putten. Een korte film met sterke emoties wordt hoger gewaardeerd en vaker gedeeld.

9. Een persoonlijke korte film heeft meer effect.

Persoonlijke films vallen sneller op in het enorme aanbod. Verrassende verbeelding, boeiende actie, onthullende getuigenissen, humorvolle voorlichting, bijzondere portretten. De filmmaker die durft te kiezen voor een persoonlijke stijl en een eigenzinnige visie op de inhoud onderscheidt zich gemakkelijk van de concurrentie. 

 

Wat wordt dan op basis van bovengenoemde kenmerken mijn definitie?

DEFINITIE korte film

Een korte film of kortfilm is een audiovisueel eindproduct, niet langer dan 20 minuten, dat in weinig tijd een effectief verhaal vertelt dat met krachtige inhoud en persoonlijke stijl de aandacht vasthoudt.

 

André de Laat
www.meop.nl

Verder lezen:   11 Tips voor korte-filmmakers
Verder leren:   MEOP film- en videocursussen

Overname toegestaan o.v.v auteur en website.